ติดต่อสอบถาม

หน้าแรกติดต่อสอบถาม

สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารศูนย์นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร : 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202-4
โทรสาร : 0-4375-4377
website : www.acad.msu.ac.th/coed
facebook : สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น