(ประกาศ) บริษัท บีทรี เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้าแรกข่าวประกาศสหกิจศึกษา(ประกาศ) บริษัท บีทรี เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์