ข่าวกิจกรรมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง

ประกาศเมื่อ : 2022-05-12 15:38:08
ที่มา : งานสหกิจศึกษา

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

ประกาศเมื่อ : 2022-02-07 14:33:11
ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งานสหกิจศึกษาเข้าร่วม งานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

งานสหกิจศึกษาเข้าร่วม งานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ : 2018-06-11 15:52:14
ที่มา : งานสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

ประกาศเมื่อ : 2018-04-09 10:54:39
ที่มา : งานสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

ประกาศเมื่อ : 2015-04-24 10:32:25
ที่มา : งานสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ : 2014-08-08 16:26:53
ที่มา : งานสหกิจศึกษา

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

ประกาศเมื่อ : 2014-02-17 08:15:35
ที่มา : สหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศเมื่อ : 2013-10-17 10:54:20
ที่มา : งานสหกิจศึกษา

วันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

วันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

ประกาศเมื่อ : 2013-05-02 13:47:14
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

ประกาศเมื่อ : 2013-03-20 10:05:54
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

ประกาศเมื่อ : 2013-03-15 16:12:00
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

ประกาศเมื่อ : 2013-03-15 16:10:06
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

ประกาศเมื่อ : 2013-03-14 09:09:40
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

ประกาศเมื่อ : 2013-03-14 09:05:37
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

ประกาศเมื่อ : 2013-03-14 09:02:21
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

ประกาศเมื่อ : 2013-03-11 09:22:06
ที่มา : สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

ประกาศเมื่อ : 2013-03-11 09:21:03
ที่มา : สหกิจศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25

ประกาศเมื่อ : 2012-11-05 13:05:47
ที่มา : สหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 ภาคการศึกษา 2/2555

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 ภาคการศึกษา 2/2555

ประกาศเมื่อ : 2012-10-16 09:59:43
ที่มา : กองบริการการศึกษา

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกาศเมื่อ : 2012-09-03 10:35:55
ที่มา : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

ร่วมประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย

ประกาศเมื่อ : 2012-09-03 10:33:53
ที่มา : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมวันสหกิจศึกษาไทย (Thai Cooperative Education Day) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมวันสหกิจศึกษาไทย (Thai Cooperative Education Day) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555

ประกาศเมื่อ : 2012-06-14 14:07:45
ที่มา : งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อธิการบดีให้สัมภาษณ์สหกิจศึกษา

อธิการบดีให้สัมภาษณ์สหกิจศึกษา

ประกาศเมื่อ : 2012-06-14 13:59:46
ที่มา : งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคการศึกษา 2/2554

งานสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคการศึกษา 2/2554

ประกาศเมื่อ : 2012-06-14 13:54:15
ที่มา : งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิตสหกิจศึกษา คว้ารางวัลในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3

นิสิตสหกิจศึกษา คว้ารางวัลในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3

ประกาศเมื่อ : 2012-06-14 13:48:07
ที่มา : งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศเมื่อ : 2012-06-14 13:41:50
ที่มา : งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตศึกษา รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตศึกษา รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศเมื่อ : 2012-06-14 13:39:25
ที่มา : สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสร้างความเข้าใจในสหกิจศึกษาเพื่อความร่วมมือ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสร้างความเข้าใจในสหกิจศึกษาเพื่อความร่วมมือ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศเมื่อ : 2012-06-14 13:34:46
ที่มา : สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม