โครงการสร้างความเข้าใจในสหกิจศึกษาเพื่อความร่วมมือ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการสร้างความเข้าใจในสหกิจศึกษาเพื่อความร่วมมือ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสร้างความเข้าใจในสหกิจศึกษาเพื่อความร่วมมือ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 28 กันยายน 2554 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจในสหกิจศึกษาเพื่อความร่วมมือ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษาและตัวแทนคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ในงานได้มีการบรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยอาจารย์ ดร.วรรทนา สินศิริ ประธานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี และกิจกรรม Show and Share (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา) จากผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ

ภาพ / ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-06-14 13:34:46 | ที่มา สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1023