โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตศึกษา รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2554

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตศึกษา รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตศึกษา รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม2554 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตศึกษา รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี ณ ห้อง SC2-107 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม2554 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ และภาษาเกาหลี โดยหลังจากที่นิสิตสหกิจศึกษาได้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีการสรุปและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด บริษัทไทปังกาฟาร์ม จำกัด บริษัทบีทาเก้น จำกัด บริษัทกันจนา แลบพอราทอรีส์ จำกัด เป็นต้น


ภาพ / ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-06-14 13:39:25 | ที่มา สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1522