งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมวันสหกิจศึกษาไทย (Thai Cooperative Education Day) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมวันสหกิจศึกษาไทย (Thai Cooperative Education Day) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมวันสหกิจศึกษาไทย (Thai Cooperative Education Day) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานี โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศึกษาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค พร้อมทั้งองค์กรเครือข่าย จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสหกิจศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมโลก” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ และพิธีมอบโล่รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงาน ดังนี้

1. นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
2. นางวรรทณา สินศิริ อาจารย์คณะเทคโนโลยี
3. นางสาววรัญญู แก้วดวงตา อาจารย์คณะเทคโนโลยี
4. นางสาวฤชุอร วรรณะ อาจารย์คณะเทคโนโลยี
5. นางสาวภัทธิรา สุวรรณโค อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ
6. นางศศิธร แก้วมั่น อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ
7. นายธนันชัย คำเกตุ อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ
8. นางสาวกนกกุล มาเวียง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. นายนฤธิพล ศรีสงกา อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. นางสาวมนัญชยา เนตรพุกกณะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. Ms.Na Doo Ri อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. นางอรวรรณ ชินราศี อาจารย์คณะสัตวศาสตร์และสัตวศาสตร์
13. นางชิดชนก งามสุทธิ บุคลากรกองบริการการศึกษา
14. นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง บุคลากรกองบริการการศึกษา
15. นางสาววันวิสา หงส์เวหา บุคลากรกองบริการการศึกษา
16. นางสาวสราญพร แสงห้าว บุคลากรกองบริการการศึกษา

ภาพ/ข่าว : นางสาววันวิสา หงส์เวหา, นางสาวสราญพร แสงห้าว

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-06-14 14:07:45 | ที่มา งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1906