โครงการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต

โครงการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต

 

         วันที่ 25 มิถุนายน 2555 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 43 คน  เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ  ห้อง  RN- 304  อาคารราชนครินทร์ 

          วันที่ 5 กรกฎาคม  2555 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน  23 คน  เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ  ห้อง  RN- 203  อาคารราชนครินทร์ 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-07-09 13:17:41 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย วันวิสา หงษ์เวหา | อ่าน 1471