ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน  25 คน  เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ  ห้องประชุม 1  TA - 201 คณะเทคโนโลยี  โดยมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-07-24 15:59:51 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย วันวิสา หงษ์เวหา | อ่าน 1353