ร่วมประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาร่วมประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 -15.00 น. งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย ในการนี้คณะการบัญชีและการจัดการประธานการประชุมคณะทำงานร่วม เป็นผู้ดำเนินงานการจัดการประชุม เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-09-03 10:33:53 | ที่มา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 942