โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 ภาคการศึกษา 2/2555

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 ภาคการศึกษา 2/2555

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 ภาคการศึกษา 2/2555

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 ภาคการศึกษา 2/2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องเรียนรวม SC1 – 100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-10-16 09:59:43 | ที่มา กองบริการการศึกษา | ประกาศโดย วันวิสา เหินเวหา | อ่าน 1542