งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่น น้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถาน ประกอบการที่ได้ให้โอกาสนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่บริษัท เอช เอ็ม พับลิชชิ่ง จำกัด (กองบรรณาธิการ post card), บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด (นิตยสาร WAY), บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ชิลลิน เฮาส์ จำกัด, บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์เฮ้าส์ ครีเอชั่น (เพียวไทม์ แมกกาซีน), บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จำกัด, บริษัท เหมฤทธิ์ จำกัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไนรันอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัดภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-11-05 13:05:47 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | อ่าน 1173