ประกาศ !! สหกิจศึกษา มมส รับสมัครนิสิตออกปฏิบัติงาน รุ่นที่ 27 และ 28

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประกาศ !! สหกิจศึกษา มมส รับสมัครนิสิตออกปฏิบัติงาน รุ่นที่ 27 และ 28

ประกาศ !! สหกิจศึกษา มมส รับสมัครนิสิตออกปฏิบัติงาน รุ่นที่ 27 และ 28

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ประสงค์จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้

http://www.acad.msu.ac.th/coed/register.html

กรณีพิเศษ!  รุ่นที่ 27 เฉพาะสาขาวิชาภาษาเกาหลี  ประจำภาคเรียนที่ 3/2555

(ออกฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2556 – 19 กรกฎาคม 2556)

เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่  15 พฤศจิกายน 2555 - 15 มกราคม 2555

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

รุ่นที่ 28   ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

(ออกฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2556)

เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556

 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-12-14 13:26:17 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 1417