เชิญชวนนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25-26 ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญชวนนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25-26 ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เชิญชวนนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25-26 ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา

นิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Cooperative Education Contest 2013 คร้ังที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น พร้อมพบกับการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "เตรียมสหกิจศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โดยสหกิจศึกษาไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

 

กำหนดการ
ส่งผลงานภายใน                             วันที่ 7 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 56
พิจารณาคัดเลือกผลงาน                  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 56
ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 1 มีนาคม 56
นำเสนอผลงาน/ตัดสินผลงาน           วันที่ 7 มีนาคม 56

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2013-01-23 16:04:41 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย วันวิสา หงษ์เวหา | อ่าน 1538