กำหนดการวันปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 ภาคการศึกษาที่ 2/2555

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษากำหนดการวันปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 ภาคการศึกษาที่ 2/2555

กำหนดการวันปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 ภาคการศึกษาที่ 2/2555

วัน/เดือน/ปี สาขาวิชา สถานที่นาเสนอผลงาน เวลา
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ภาษาเวียดนาม ห้องประชุมอินทนิล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.30-12.00 น.
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 สัตวศาสตร์ ห้องประชุม TA-201
คณะเทคโนโลยี
08.30-12.00 น.
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2556 ภาษาญี่ปุ่น ห้องประชุมแม่น้าของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.30-15.30 น.
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ภาษาไทย ห้องประชุมแม่น้าของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.30-16.00 น.
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องประชุม IT – 513
คณะวิทยาการสารสนเทศ
08.30-12.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 ภาษาภาเกาหลี ห้องประชุมอินทนิล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.30-12.00 น.
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 จุลชีววิทยา ห้องประชุม TA-201
คณะเทคโนโลยี
08.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 - เทคโนโลยีการผลิตพืช
- เทคโนโลยีการอาหาร
- เทคโนโลยีชีวภาพ
ห้องประชุม TA-201
คณะเทคโนโลยี
08.30-12.00 น.
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ภาษาจีน ห้องประชุมอินทนิล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.30-16.30 น.

 

Download เอกสารเพิ่มเติม

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2013-02-22 10:41:17 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 1188