วันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

วันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง SC2-107 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-16.30น.

โดยนิสิตพร้อมปฏิบัติงานในภาคเรียน ที่ 1/2556 ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2013-05-02 13:47:14 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 857