ประกาศ!! รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษา ที่ 2/2556

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประกาศ!! รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษา ที่ 2/2556

ประกาศ!! รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29  ภาคการศึกษา ที่ 2/2556

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

เปิดรับสมัครและพร้อมจัดหาตำแหน่งงานให้นิสิตสหกิจศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556

นิสิตที่ประสงค์จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้    

คลิก!! http://www.acad.msu.ac.th/coed/register.html

 

ติดต่อสอบถาม งานสหกิจศึกษา :  043-754333 ต่อ 1204 หรือ 082-3021621

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2013-06-10 14:30:54 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 928