เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

 

หมายเหตุ : นิสิตที่ลงสมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมในวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา

มีผลในการให้คะแนนสหกิจศึกษา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2013-09-17 09:30:50 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 800