เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา พร้อมจัดหาตำแหน่งงานให้นิสิตสหกิจศึกษา  

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา คลิก!! => http://www.acad.msu.ac.th/coed/register.html

ซึ่งนิสิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม  ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (ระยะเวลา 4 เดือน)

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2013-10-24 10:58:13 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 691