ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30
ภาคการศึกษาที่ 3/2556
ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)

หมายเหตุ : นิสิตที่สมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมในวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ทั้ง 2 วัน ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินสหกิจศึกษา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-02-17 08:15:35 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 633