ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 5

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 5

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 5

นิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คร้ังที่ 5
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
พร้อมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ

เตรียมสหกิจศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลัส

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-03-19 10:21:23 | ที่มา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 816