ประกาศ!! เปิดรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคการศึกษา ที่ 1/2557

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประกาศ!! เปิดรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคการศึกษา ที่ 1/2557

ประกาศ!! เปิดรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคการศึกษา ที่ 1/2557

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557

โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา พร้อมจัดหาตำแหน่งงานให้นิสิตสหกิจศึกษา
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2557

ซึ่งนิสิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 – 4 ธันวาคม 2557 (ระยะเวลา 4 เดือน)สมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา คลิก!!
ข้อมูลประกอบการสมัคร คลิก!! (ไฟล์PDF)
 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-05-01 11:22:37 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 761