เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

เชิญนิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม ชั้น 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 – 4 ธันวาคม 2557)

หมายเหตุ : นิสิตที่สมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมในวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ทั้ง 2 วัน

ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินสหกิจศึกษา

 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-07-09 11:27:58 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 940