เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30ภาคการศึกษาที่ 3/2556

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30ภาคการศึกษาที่ 3/2556

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30ภาคการศึกษาที่ 3/2556

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคการศึกษาที่ 3/2556

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จะจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคการศึกษาที่ 3/2556 เพื่อนำเสนอรายงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ หลังจากนิสิตกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-07-09 12:23:45 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 764