นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษานิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ

นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ

นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ

เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 7 COOPERATIVE EDUCATION AND EXHIBITION CONTEST 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานครั้งนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย  โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ส่งผลงานและได้รับรางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ คือ

นายกัปตัน เกิดสุวรรณ นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวเเพทยศาสตร์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์
ชื่อผลงาน :: (
A Review of Studies in Ghrelin Effects on Selective Ovarian Follicular Atresia in Porcine Ovaries.)
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
The University of Tokyo Japan

ผู้ที่ได้รับรางวัล จะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษา (ระดับชาติ) ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ต่อไป

ภาพ : นางสาวสราญพร แสงห้าว
ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2015-06-24 10:03:40 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย วันวิสา หงษ์เวหา | อ่าน 753