งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

 งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

 งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้อง TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์, และสาขาวิชาสื่อนฤมิต จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้อง SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญนิสิตและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  (กำหนดการดังภาพประกอบข่าวข้างล่าง)ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2015-11-25 10:48:05 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 686