เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559)

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมทั้ง 2 วัน


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2015-12-09 18:07:36 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 434