งานสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

งานสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

งานสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

โดยนิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ระยะเวลา 4 เดือน)

โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา (http://www.acad.msu.ac.th/coed/)หรือ >> คลิก!! สมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา  <<

ระหว่างวันที่  15 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งหาตำแหน่งงานให้กับนิสิต

*หากนิสิตดำเนินการส่งใบสมัครให้งานสหกิจศึกษาแล้ว สามารถดูสถานะการตอบรับจากสถานประกอบการได้ที่เว็บไซต์งานสหกิจศึกษานี้

**หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครฯโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204,1203

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-03-02 09:48:58 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1262