เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ระยะเวลา 4 เดือน

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-07-07 11:12:20 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 808