งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ระยะเวลา 4 เดือน)

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา(http://www.acad.msu.ac.th/coed/)

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559"

*หากนิสิตดำเนินการส่งใบสมัครให้งานสหกิจศึกษาแล้ว สามารถดูสถานะการตอบรับจากสถานประกบการได้ที่เว็บไซต์งานสหกิจศึกษานี้

**หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครฯโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-07-11 11:08:58 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1321