โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560) ระยะเวลา 4 เดือน

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-12-08 12:54:31 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 567