งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 4 เดือน)

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (http://www.acad.msu.ac.th/coed/)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560"

*หากนิสิตดำเนินการส่งใบสมัครให้งานสหกิจศึกษาแล้ว สามารถดูสถานะการตอบรับจากสถานประกบการได้ที่เว็บไซต์งานสหกิจศึกษานี้

**หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครฯโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2017-03-22 09:49:28 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 769