ประกาศ! เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประกาศ! เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศ! เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เชิญนิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา

รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม SC1 - 200 ชั้น 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิายน 2560)

หมายเหตุ : นิสิตที่สมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมในวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ทั้ง 2 วัน

ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินสหกิจศึกษา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2017-07-04 16:27:31 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 615