(ประกาศ) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(ประกาศ) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

(ประกาศ) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (ระยะเวลา 4 เดือน)

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (http://www.acad.msu.ac.th/coed/)

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2560"

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2017-08-07 17:06:23 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 653