เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะการทำงานจากสถานประกอบการที่หลากหลายและถ่ายทอดประสบการณ์หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาติดต่อสอบถาม
043-754333 ต่อ 1204
(ในวัน-เวลาทำการ)

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2017-12-01 17:02:40 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 652