เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) ระยะเวลา 4 เดือน

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2017-12-01 17:04:52 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 851