(ประกาศ) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(ประกาศ) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

(ประกาศ) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (ระยะเวลา 4 เดือน)

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (http://www.acad.msu.ac.th/coed/) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561"

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-03-13 15:45:32 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 557