สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาสหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมการประกวดผลงาน สหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม สัมนา 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย- เยอรมัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร จังหวัดขอนแก่น
โดยงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน พร้อมตัวแทนคณะ และนิสิตสหกิจศึกษา เข้าร่วมงาน และประกวดการนำเสนอโครงงาน สหกิจศึกษา ในครั้งนี้
มีนิสิตสหกิจศึกษา ม.มหาสารคาม ได้รางวัล มา 2 รางวัล คือ

1. นายสุนทร ธรรมวงษ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงงานประเภทโครงงานสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ในชื่อโครงงาน เรื่องการเพิ่มยอดสั่งซื้อเครื่องสำอางของบริษัท ลอรีอัล(ประเทศไทย) จำกัด ในห้างร้านท็อปซูปเปอร์มาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และนางสาวภัทรสุดา บรรยงค์ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในชื่อโครงงาน เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียจากเครื่องล้างกระจกมาใช้ใหม่ภาพ : สราญพร
ข่าว : ขวัญธิดา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-04-09 10:54:39 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 608