งานสหกิจศึกษาเข้าร่วม งานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเข้าร่วม งานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

งานสหกิจศึกษาเข้าร่วม งานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

งานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

กองบริการการศึกษา งานสหกิจศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 "สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุธศาสตร์ประเทศไทย 20ปี" วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก กองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานวันสหกิจไทย โดยมีนางชิดชนก งามสุทธิ หัวหน้างานสหิจศึกษา กองบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสหกิจศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
ภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เชิงบูรณาการ เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" รวมทั้งนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พร้อมนิทรรศการ และการแสดงเกี่ยวกับงานสหกิจไทย

ภาพ : สราญพร
ข่าว/ผู้ประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-06-11 15:52:14 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 411