เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง B-412  ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) ระยะเวลา 4 เดือน

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-07-05 10:39:34 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 292