โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง B-412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ให้นิสิตเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ การปรับตัวในการอยู่ในองค์กรเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างออกปฏิบัติงาน เกิดความอดทน กระตือรือร้น ตระหนักถึงความสำคัญในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพ : นางสาวสราญพร แสห้าว

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-07-23 13:41:01 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 387