งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคเรียนที่ 2/2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคเรียนที่ 2/2561

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคเรียนที่ 2/2561

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 4 เดือน)

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561"

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561


ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

อีเมล์ : co_msu@hotmail.com

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-08-02 15:56:30 | ที่มา งานสหกิจศึกษา- | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 707