ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

(*แจ้งเปลี่ยนวัน จากเดิม วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561)

ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561) ระยะเวลา 4 เดือน

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน มีผลต่อการให้คะแนนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา | พร้อมรับเอกสารใบส่งตัวนิสิตออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-11-30 11:45:04 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 998