งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคเรียนที่ 1/2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคเรียนที่ 1/2562

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคเรียนที่ 1/2562

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562"

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ระยะเวลา 4 เดือน)

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

อีเมล์ : coop@msu.ac.th

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-02-18 13:54:54 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 728