เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง B-412  ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตเริ่มออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ระยะเวลา 4 เดือน

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน
สอบถามเพิ่มเติม
043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-04-29 16:18:22 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 336