งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคเรียนที่ 2/2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคเรียนที่ 2/2562

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคเรียนที่ 2/2562

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ระยะเวลา 4 เดือน)

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562"

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

แนวปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา

1. นิสิตกรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมงานสหกิจศึกษา (coed1-3) ทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coedพร้อมปริ้นและแนบเอกสารประกอบการสมัครงานสหกิจศึกษา

2. นิสิตนำใบสมัครฯ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (Coed 1 หน้า 2)

3. นิสิตนำส่งใบสมัครฯ และเอกสารประกอบการสมัคร  ส่งไม่เกินวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562  

ที่ตั้ง : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบริการนิสิต ชั้นตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

4. นิสิตรอดูผลการตอบรับจากสถานประกอบการได้ทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed)

5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาอีกครั้ง นิสิตสามารถติดตาม ได้ทาง SMS /

    FB สหกิจศึกษา / เว็บไซต์สหกิจศึกษา ซึ่งงานจะจัด จำนวน 2 วัน จัดโดยงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา


----

ติดต่อ : 043-754333 ต่อ 1204

อีเมล์ : coop@msu.ac.th


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-06-21 15:04:53 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 630