เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562


ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


(นิสิตออกปฏิบัติงานสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) ระยะเวลา 4 เดือน


หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน
สอบถามเพิ่มเติม
043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-10-17 13:27:08 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 474