งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคเรียนที่ 1/2563

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคเรียนที่ 1/2563

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคเรียนที่ 1/2563

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563"

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (ระยะเวลา 4 เดือน)

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563


ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

อีเมล์ : coop@msu.ac.th

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2020-02-03 15:31:06 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 407