(ประกาศ!)งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคเรียนที่ 2/63

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(ประกาศ!)งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคเรียนที่ 2/63

(ประกาศ!)งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคเรียนที่ 2/63

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ระยะเวลา 4 เดือน)

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563"  (เป็นวันแรกและวันสุดท้ายของการหาตำแหน่งงาน)

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

แนวปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา

1. นิสิตกรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมงานสหกิจศึกษา (coed1-3) ทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coedพร้อมกับแนบเอกสารอื่นๆการประกอบในการสมัครงานสหกิจศึกษา

2. นิสิตนำใบสมัครฯ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (Coed 1 หน้า 2)

3. นิสิตนำส่งใบสมัครฯ และเอกสารประกอบการสมัคร  ส่งได้ไม่เกินวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

ที่ตั้ง : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

4. นิสิตรอดูผลการตอบรับจากสถานประกอบการได้ทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed)

5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาอีกครั้ง นิสิตสามารถติดตามข่าวได้ทาง SMS / FB สหกิจศึกษา / เว็บไซต์สหกิจศึกษา ซึ่งงานจะจัด จำนวน 2 วัน ครึ่ง จัดโดยงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา


----

ติดต่องานสหกิจศึกษา : 043-754333 ต่อ 1204

อีเมล์ : coop@msu.ac.th


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2020-07-03 16:13:17 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 115