งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Sc3 - 202 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณกฤษฎิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในหัวข้อ แนวทางการจัดกิจกรรมให้นิสิตในหัวข้อ “ University Engagement Program” เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดหาตำแหน่งงาน เพื่อส่งนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าฝึกงาน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีงานทำ โดยมีงานสหิจศึกษา ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้ทำ กองบริการการศึกษา และตัวแทนจากคณะเข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 ท่าน


ภาพ : สราญพร
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2020-11-27 20:00:26 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 639