งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 45 ภาคเรียนที่ 1/2564

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 45 ภาคเรียนที่ 1/2564

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 45 ภาคเรียนที่ 1/2564

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 45 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564" 

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (ระยะเวลา 4 เดือน)

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

------

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

อีเมล์ : coop@msu.ac.th

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2021-02-22 17:17:50 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 551